Anotació

Ja és nostra

16 abr.

Hem re-obert un espai al centre de Barcelona, benvingudes.

Anuncis

Acta assemblea 22 d’abril

24 abr.

[CATALÀ]

Ordre del dia:
1. Gestió de les propostes y de l’assemblea
2. Informació espai habitatge/centre social
3. Projectes
4. Obrir el local per les tardes

1. Gestió de les propostes y de l’assemblea

– Hem pensat que les propostes es fagin en primera instància a l’assemblea, que en el cas de no poder-hi assistir per a fer la proposta s’usi la lista de correu: revolucio3d@inventati.org. Es dedicará l’inici de cada assemblea per tractar les propostes.
– La persona que prengui acta será qui la envïi i fagi la convocatòria de la següent assemblea.
– S’ha plantejat que en cada assemblea han de sortir dues encarregades per mirar durant la setmana el mail, recollint les possibles propostes que la gent hagi pogut enviar. Serán també les dinamizadores de la següent assemblea.

Asamblea:
– Hem decidit fer l’assemblea setmanalment, ja que estem en la fase d’arrancada del projecte!
– L’assemblea serà el dilluns, hora de trobada entre: 20-20:30h (per començar a les 20:30h)
– Infousurpa: Es proposa pasar la info a infousurpa per a que la gent vegi que el projecte està començant, que hi han assemblees…

2. Informació espai habitatge/centre social

S’informa que de moment es deixen el 3r, 4rt y 5è pis per habitatge i la resta per al centre social. La terrassa està encara per determinar.

3. Presentació de projectes/propostes

Assemblea d’okupes, amb la Campanya Contra la Criminilatització, es demana si volem participar com assemblea en l’assemblea d’okupes i en aquesta campanya. Dues persones s’encarreguen de posar-se en contacte amb la Carbo, per a saber les properes assemblees y proposar l’espai (espai 3D) per si s’hi vol fer alguna assemblea de l’assemblea d’okupes.

– Projecte hack-transfeminista.
Espai de tecnologia lliure, actitud hack y altament transfeminista. Si alguna vegada t’has dit “les tecnologies no són per a mi, no les entenc”, aquest és el teu espai!
Propera assemblea del projecte: divendres 26 a les 17:30h, es queda a l’entrada
Espai del projecte: Antiga sala d’arte (2º piso)

– Borsa de treball (espai cooperatiu)
Alternativa al treball assalariat, es vol gestionar el bar i la cafeteria. Fer sopadors amb espectacle cada 15 dies, on la gent que hi participi montant aquest espai pugui treure alguns calers fruit d’aquest treball cooperatiu. També és una eina que alhora pot començar a donar vida a l’espai que està al peu del carrer.
Aquesta proposta es pot vincular amb el tema d’obrir per la tarda l’espai d’abaix, es a dir, que la gent de la cooperativa podria obrir el local per les tardes, però no s’ha consesuat, es una idea y es tindrà que debatre.
Es diu de tancar la porta de la cuina del primer per a evitar pèrdues de material, diners, etc, que en pasades ocasions ha succeït. Això no vol dir no poder usar l’espai si no estàs a la cooperativa. També es comenta de posar una porta a la barra d’abaix per el mateix motiu.
Propera assemblea del projecte: divendres a les 12:30h, es queda a l’entrada.
Espai del projecte: cuina del primer/segon (de moment), cuina de la barra d’abaix, tot l’espai d’abaix (entrada).

– Taller de llengua dels signes (català, castellà i internacional)
Molta gent s’hi ha interessat 🙂
De moment estem a l’espera de que es concreti dia per el taller, en breus el sabrem!
Espai del projecte: sala polivalent o aulas petites, depèn de la quantidat de participants

– Grup de Ganxet
Ganxet i temes suculents a debatre! Qui en vulgui saber més que vingui a l’assemblea.
Propera assemblea del projecte: dijous a les 18h
Espai del projecte: Espai hack-transfeminista

– Hacklab
Més centrat en temes específics de la informàtica. Un espai on desenvolupar i on aprendre col·lectivament.
Propera assemblea del projecte: dimecres 23 a les 18h, es queda a l’entrada
Espai del projecte: menjador del 2on pis
* Tot i que el projecte Hacklab i el Hack-transfeminsta, puguin semblar a primera vista projectes semblants, cadascun requereix del seu espai ja que parteixen de llocs diferents i abarquen realitats y objetius amb especificitats diferents.

– Grup d’Anglès
Classes d’anglès setmanals
Horari: Cada dijous a les 19h
Espai: sala polivalent o aulas petites, depèn de la quantidat de participants

– Gimnàs
Espai obert per a entrenar. En un futur si hi ha gent que hi està interessada es podrien fer grups de diferents disciplines marcials. També es demana algun armari per a guardar material.
Espai: sala polivalent (menjador 1r piso)

– Espai d’intercanvi de llibres/Biblioteca
Es proposa fer un espai per a regalar llibres i un altre per a muntar una biblioteca. Es proposa que la biblioteca contingui llibres amb una particular perspectiva política, amb servei d’autoprestec i depenent de les energíes es podrien catalogar.
Espai: per a regalar llibres abaix en el local/ biblioteca (estarà pujant les escales, la primera sala a mà esquerra)

– Laboratori de tango
Grup d’autoaprenentatge, de compartir coneixements sobre el ball, no es vol un format de classe, sino de laboratori, d’experimientació.
També es proposa que sigui un espai lúdico-pràctic de socializació, es a dir, que cada 15 dies es montaria una kafeta (milonga). Els diners que se’n fagin es volen destinar per a temes antirrepresius.
Horari: Cada dijous a partir de les 20h
Espai: sala polivalent (menjador del 1er)

– Espai per a cuinar que respongui a les necessitats de la gent del parc (debat obert)
Des de la gent del parc es demana un espai per a que puguin cuinar. entre nosaltres es dona un debate en que no es vol que l’espai se converteixi en un espai assistencialista. Es parla de que en els espais alliberats es construeix un discurs entorn a l’ajuda de les persones en situacions més precaries però que en el dia a dia no el portem a la pràcica, on ens col·loquem i on ens posicionem en front aquella realitat de le persones que van més apurades? Una persona es proposa per a dinamitzar aquest punt en la propera assemblea.

– Unitat Contra el Racisme i el Feixisme
Colectiu que promou la organització a nivell de barris en contra d’agresions racistes o xenofobes, creant accions directes com a forma de resposta.
Es proposa si ens ve de gust participar-hi o no. S’obre el debat de si coordinarnos o no i com, amb altres col·lectius, si hi han forces…
Es proposa contactar amb el col·lectiu i portar més info a la propera assemblea.

– Participar en altres Assemblees (debat obert)
Es proposa participar com a col·lectiu en les Assemblees de barri de poble sec, sant antoni i raval i a la Carbo. La idea és que en cada assemblea surtin diferents persones per anar-hi, de manera rotativa i que no sempre siguin les mateixes.
Es planteja per a la propera assemblea si ens plantejem com a objetiu polític participar o no en les assemblees abans assenyalades, de quina manera, coordinar-nos…

-Punto de trobada i/o d’info sobre altres lluites al barri.
En standby, més endavant es veurà si hi han forces per a dur a terme la proposta.

-Jornada de treball.
Demà es truca i es va a fer la recollida de mobles a una veina que els ha ofert.
Queda pendent llistar material que cal i infraestructures globals y especifiques de cada projecte. També es pot incloure on buscar-los, i potser pensar en un mailing massiu.

-Producció textos escrits(FANZINES).

Hi haurà una kafetael divendres 3 de maig per fer calers per a comprar eines. En la propera assemblea es definirà qui s’encarrega de què. Grup que la prepara.

Queda pendent el debat: ¿A què es poden destinar els diners de les kafetes?

Aquest cap de setmana es prepara un sopador d’autogestió d’un projecte de rehabilitació d’una casa.

Les Atakas demanen el Diumenge 30 de juny per a fer un Vermut. Serà un espai altament transfeminista i faràn una mostra en relació al cos. Si en voleu més info consulteu el seu blog lesatakas.blogspot.com


[CASTELLANO]

Orden del día
1. Gestión de las propuestas y asamblea
2. Información espacio vivienda/centro social
3. Proyectos
4. Abrir local por la tarde

1. Gestión de las propuestas y asamblea

– Hemos pensado que las propuestas se hagan a primera instancia en la asamblea, que en el caso de no poder asistir para hacer la propuesta se use la lista. de: revolucio3d@inventati.org. Se dedicará el inico de cada asamblea para tratar las propuestas.
– La persona que tome acta será quien la envié y haga la convocatoria de la siguiente asamblea
– se ha planteado que en cada asamblea han de salir dos encargadas para mirar durante la semana el mail recogiendo las posibles propuestas que la gente haya podido mandar. Serán tambien las dinamizadoras de la siguiente asamblea.

Asamblea:
– Hemos decidido hacer la asamblea semanalmente, ya que estamos en la fase de arranque del proyecto!
– La asambles será el Lunes hora de incio entre: 20-20:30h (para empezar sobre las 20:30h)
– Infousurpa: Se propone pasar la info en infousurpa para que la gente vea que el proyecto esta empezando, que hay asambleas…

2. Información espacio vivienda/centro social

La gente de vivienda informa que por parte de vivienda de momento se dejan el 3r, 4º y 5º piso para vivienda y el resto para centro social. La terraza aun esta por determinar.

3. Presentación proyectos/propuestas

Assamblea de okupas, con la Campanya contra criminilatització, se pide si queremos participar como assambles en la assambles de okupas y esta campaña. Dos personas se encargan de ponerse en contacto con la Carbo, para saber próximas asambleas y proponer el espacio (espacio 3D) por si se quiere hacer alguna assamblea de la asamblea de okupas.

– Proyecto hack-transfeminista
Espacio de tecnología libre, actitud hack y altamente transfeminista. Si alguna vez te has dicho «las tecnologías no son para mi, no las entiendo», este es tu espacio!
·Próxima asamblea: viernes 26 a las 17:30h, se queda en la entrada
·Espacio: Antigua sala de arte (2º piso)

– Bolsa de trabajo (espacio cooperativo)
Alternativa al trabajo asalariado, se quiere gestionar el bar y la cafeteria. Hacer cenadores con espectaculo cada 15 dias, donde la gente que participe montando este espacio pueda sacar algun dinero fruto de este trabajo cooperativo. También es una herramienta que a la vez puede empezar a dar vida al espacio que esta a pie de calle.
Esta propuesta se puede vincular con el tema de abrir por la tarde el espacio de abajo, es decir, que la gente de la cooperativa podría abrir el local por las tardes, pero no se ha consesuado, es una idea y se tendrá que debatir.
·Próxima asamblea: viernes a las 12:30h, se queda en la entrada
·Espacio: cocina del primero/segundo (de momento), cocina de la barra de abajo, todo el espacio de abajo (entrada).
*Se dice de cerrar la puerta de la cocina del primero para evitar perdidas de material, dinero, etc, que en pasadas ocasionas ha sucedido. Eso no quiere decir no poder usar el espacio si no estas en la cooperativa. También se comenta de poner una puerta en la barra de abajo por el mismo motivo.

– Taller LSC/LSE
Mucha gente se ha interesado 🙂
De momento estamos a la espera de que se concrete dia para el taller, en breves sabremos!
· Espacio: sala polivalente o aulas pequeñas, depende de la cantidad de participantes

– Grupo Ganxillo
Ganxillo y tema suculento a debatir! Quien quiera más info que acuda a la asamblea
· Próxima asamblea: Jueves 24 a las 18h
· Espacio: Espacio hack-transfeminsta

– Hacklab
Más centrado en temas específicos de la informática. Un espacio donde desarrollar i aprender colectivamente.
· Próxima asamblea: Miercoles 23 a las 18h
· Espacio: Comedor 2º piso
* Aunque el proyecto Hacklab y el hack-transfeminsta, puedan parecer a primera vista proyectos parecidos, cada uno requiere de su espacio ya que parten de lugares distintos y abarcan realidades y objetivos con especificidades diferentes.

– Grupo Inglés
Clases de inglés semanales
· Horario: Cada jueves a las 19h
· Espacio: sala polivalente o aulas pequeñas, depende de la cantidad de participantes

– Gimnàs
Espacio para entrenar abierto. En un futuro si hay gente que esta interesada se podrían hacer grupos de diferentes disciplinas marciales. También se pide algun armario para guardar material.
· Espacio: sala polivalente (comedor 1r piso)

– Espacio de intercambio de libros/Biblioteca
Se propone hacer un espacio para regalar libros y otro para montar una biblioteca. Se propone que la biblioteca contenga libros con una particular perspectiva política, con servicio de autoprestamo i dependiendo de las energías se podrían catalogar.
· Espacio: para regalar libros abajo en el local/ biblioteca (estará subiendo las escaleras, la primera sala a mano izquierda)

– Laboratorio de tango
Grupo de autoaprendizaje, de compartir conocimientos sobre el baile, no se quiere un formate de clase, sino de laboratorio, de experimientación.
También se propone que sea un espacio lúdico-práctico de socialización, es decir, que cada 15 dias se montaría una kafeta. El dinero que se saque de las kafetas se quiere destinar para temas antirrepresivos.
· Horario: Jueves a partir de las 20h
· Espacio: sala polivalente (comedor del 1º)

– Espacio para cocinar que responda a las necessidades de la gente del parque (debate abierto)
Desde la gente del parque se pide un espacio para que puedan cocinar. entre nosotras se da un debate en que no se quiere que el espacio se convierta en un espacio asistencialista. Se habla de que en los espacios liberados se construye un discurso entorno al apoyo de las personas más precarias pero que en el día a día no llevamos a la prácica nuestros discursos ¿donde nos colocamos y donde nos posicionamos frente aquella realidad de personas que van mas apuradas? Una persona se propone para dinamizar este punto en la próxima asamblea.

– Unitat Contra el Racisme i el Feixisme
Colectivo que propulsa la organización a nivel de barrios en contra de agresiones racistas, xenofobas, creando acciones directas como forma de respuesta.
Se propone si nos viene de gusto participar o no. Se abre el debate de si coordinarnos o no con otros colectivos, si hay fuerzas…
Se propone contactar con el colectivo i traer más info, en la proxima asamblea.

– Participar en otras Assambleas (debate abierto)
Se propone participar como colectivo en las Asambleas de barri de poble sec, sant antoni, raval i Carbo. La idea es que en cada asamblea salgan diferentes personas para ir, de forma rotativa y que no siempre sean las mismas.
Se plantea para la próxima asamblea si nos planteamos como objetivo político participar o no en las asambleas antes senyaladas, de que forma, coordinarnos…

-Punto de encuentro y/o de info sobre luchas en el barrio.
En standby, más adelante se verá si hay fuerza para llevar a cabo la propuesta.

-Jornada de curro.
Mañana se llama y se va a hacer la recogida de muebles a una vecina que los ofreció.
Queda pendiente listar material que hace falta e infraestructuras globales y especifícas de cada proyecto. También se puede incluir dónde buscarlos, y quizás pensar en un mailing masivo.

-Producción textos escritos(FANZINES).

Habrá una kafeta el viernes 3 de mayo para sacar pasta para comprar einas. En la próxima assamblea definir quién se encarga de qué. Grupo que prepara.

Pendiente el debate: ¿Dónde se destina els diners de las kafetas?

Este finde se prepara un sopador de autogestió de un proyecto de rehabilitació de una casa.

-Les Atakas piden el Diumenge 30 junio para hacer un Vermut. Será un espai altamente transfeminista y harán una mostra en relació al cos. Si quieres más info consulta su blog lesatakas.blogspot.com

Avui, vine a sopar amb nosaltres

16 abr.

… al nou edifici okupat de REVOLUCIÓ 3D…
(antiga seu de la Universitat Lliure la Rimaia)

Us convidem a:

SOPADOR POPULAR avui a les 22h

ASSEMBLEA FUNDACIONAL aquest DIMECRES a les 18h

Volem encoratjar a col·lectius i individualitats que vulguin teixir
resistències i alternatives amb nosaltres a participar de l’assemblea
fundacional del CSOA.

Després de tres dies d’emocions, retrobades, conspiracions, de tecnologies
lliures i arts escèniques, de ciències i salut, d’estratègies
antirepresives, alternatives rurals, i moltíssimes coses més; ara toca
concretar. Toca asseure’s, veure’ns les cares i arremangar-nos les
mànigues per començar a treballar juntxs.

Us esperem a totxs!

Crónica de un día a la Revolució 3D!!

15 abr.

En un assolellat matí de diumenge es presenta un nou espai alliberat a Barcelona. Entre el Raval i Sant Antoni, cruïlla del Carrer de les Flors amb Ronda Sant Pau, tornen a trobar-se la vida amb les ganes de viure.
L”esmorzar en el local és una xocolatada que es comparteix amb les veïnes, les quals s”acosten espontàniament a comentar i disfrutar de la recuperació de l”edici. Les reaccions són de sorpresa i suport mentre la cantonada s”omple de taules i de gent amb diferents distris autogestionades. Es discuteix i debat sobre okupació, sexualitat, gènere, moviment estudiantil, propietat privada, repartiment de la riquesa, software lliure…ademés de tenir menjadors a preus populars duts a terme per col·lectius autogesionats, també hi ha actuacions i concerts. Les preguntes més repetides éren si havíem guanyat com a si tornàvem. De moment, anem guanyant.
Les distribucions de fanzines, llibres i poemes es monten des de primera hora, s”analitzen les fonts del nostra coneixement i com les ciències d”una societat estàn relaciones amb els òrgans de poder en la societat de la (des)informació, gràcies al documental i taula rodona sobre VIH i SIDA; i com els efectes de la nostra societat militaritzada pel capital i els polítics es resisteixen gràcies a campanyes de solidaritat diària i organitzada com la que ens expliquen les companyes de Rereguada en Moviment.
Per poder crear eines informàtiques és necessari programar, i això ha sigut el que s”ha intentat aprendre al taller de JavaScript. El col·lectiu Rescat ens fa un intens repàs del tracte legal de les preses polítiques en els últims temps, i així, una activitat darrere l”altra fins ben entrada la mitja nit.
La veritat és que només podem agraïr a totes a les persones que han vingut a compartir el seu trestor en forma de tècnica, experiència, idea o coneixement. Una menció especial es mereixen tant el dinar com el sopar; el primer àpat va ser a càrrec de les companyes de Can Piella i el sopar a càrrec del col·lectiu Can Biarlu, ambdós col·lectius van portar els productes que han estat cultivant a les seves masies okupades.

Estem aprenent a compartir molts coneixements diversos i valiosos per fer front i canviar la societet malalta que ens condueix a la tristesa, desemparament, soletat, alienació, enfrontant-la sent autogestionades, treballant en col·lectiu, fent-ho juntes, creant illes que es comuniquen entre si com un rizhoma.

Després de tot un dia d”activitats ens reunim en assemblea informativa: s”organitza la logística diària i les directrius per els dies següents i s”intercanvien algunes valoracions del dia frenètic que haviem viscut. Les veïnes ens ofereixen mobles i suport per acondicionar l”espai. També s”anuncia l”assemblea fundacional del nou centre social que es celebrarà aquest dimecres 17 d”abril 2013 a les 18h. Per suposat, estàn convidats tots els col·lectius i persones que volen crear alternatives i resistències amb nosaltres.

Ara està en les nostres mans seguir creant les #revolucions3D que ens faci falta, i sobretot, conservar i cuidar el que és nostre i els seus procomuns. Passa”t aquests dies per Pal·lalel i forma”n part.

Recorda, ¡Nosaltres!

Nova seu per les jornades Revolució 3D #R3D!

13 abr.

Som moltes, som tantes que som cada vegada més…

Som cada vegada més les persones que estem en la mateixa situació precària des de fa temps o amb problemes d’habitatge. I no parlem només de tenir una casa. Parlem de tenir una llar, amb tot el que això significa, un lloc on conviure, on crèixer, un espai on fer activitats, on poder reallotjar-nos en cas de desnonaments, posar en pràctica el suport mutu, on prendre la vida amb les nostres pròpies mans. Un lloc on sentir-nos juntes. Fortes.

Perquè és també en aquestes llars on trenquem d’arrel la dinàmica d’aïllament social i sistemàtic que se’ns ve imposada. Perquè és en aquesta convivència, a la llar, al barri, on ens organitzem activament contra les institucions i òrgans que ens reprimeixen i intenten fer-nos desaparèixer del mapa. Els qui tramen la misèria quotidiana de la nostra gent.

I això els molesta, els espanta. Perquè davant la decepció estan sorgint alternatives fermes que deixen en evidència un sistema podrit, pervers i assassí. Perquè les seves formes han deixat de ser les úniques formes possibles. Perquè la paraula impossible comença a perdre el sentit.

Avui, com altres cops, com tanta altra gent, passem a l’acció. Prenem un espai que portava més de 20 anys buit al barri. Un immoble edificat amb permisos d’obres manipulats sobre algunes restes de l’antiga muralla de Barcelona. Un edifici al que mai van concedir la cèdula d’habitabilitat. Sospitós, que al bell mig de la ciutat de Barcelona, durant el boom de la bombolla immobiliària, no s’arrivessin a vendre mai cap dels pisos de 200m2 que s’anunciaven. I és que la informació sempre surt a la llum, només cal buscar-la. El propietari tenia varies empreses constructores i immobiliàries, que a dia d’avui han fet fallida… aquests són alguns dels molts motius que tenim per tornar a senyalar i apropiar-nos d’aquest edifici ja emblemàtic per a moltes veïnes del barri. Conegut perquè ja havia estat obert i ple de vida amb el pojecte de la Universitat Lliure la Rimaia.

Volem inaugurar aquest nou projecte amb unes jornades de tres dies on hi haurà una gran varietat d’activitats que inclouen diverses temàtiques com tecnologies lliures, arts escèniques, ciències i salut, estratègies antirepresives, alternatives rurals, i moltíssimes més.

Des d’avui dissabte fins dilluns us convidem a que vingueu a prendre l’espai, a fer-vos-el vostre, nostre, i a disfrutar, aprendre i conspirar conjuntament.

Avui celebrem que som moltes, que som cada vegada més.

I ho celebrem contraatacant.

Què és revolucio 3D?

13 abr.

Revolució 3D és una explosió d’alternatives, solidaritat, suport mutu, acció i coordinació col·lectives al centre de Barcelona. Durant tres dies, confluiran iniciatives, lluites latents a la ciutat i fora de la mateixa, espai de creació col·lectiva, xerrades, debats… Quelcom real es cou a la ciutat aparador. Per les clavegueres ressona el batec d’un ésser mutant, amb milers de tentacles que s’esmunyen per cada escletxa i arriben a tots els racons. Els múltipes cervells del monstre comparteixen informació i projecten solucions empoderadores, estratègiques, descartant l’auto compassió i la caritat. Els ulls, amb magnificades potencialitats tridimensionals, visibilitzen el moment, les afinitats i els objectius a atacar, amb plena decisió de fer-ho. Les mans treballen autònoma i coordinadament i les artèries acumulen ràbia, molta ràbia.

Comença el compte enrere… ara sí… estem entrant a la recta final!!!!

Farem unes jornades de tres dies molt “guapes” (Revolució en 3D, tres dies enllaçant alternatives) amb moltes activitats i col.lectius en lluita entre el 13 i el 15 de abril, amb sorpreses incluïdes….

Ara més que mai és imprescindible la força col·lectiva de totes!!

A qui li planyi afegir-se, contacteu-nos per correu i us diem a on. Si teniu poc temps, per molt poc que sigui, hi ha tasques concretes  que pot  anar fent cadasquna.

Si tens alguna dubte, o vols contactar: revolucio3d@riseup.net